Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00
          i Brørup Hallernes mødelokale.

På bestyrelsens vegne
Heidi Højrup, formand

DAGSORDEN :

1. Valg af ordstyrer og skriftfører
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
4. Håndboldudvalget aflægger beretning
5. Stævneudvalget aflægger beretning
6. Sponsorudvalget aflægger beretning
7. Bankoudvalget aflægger beretning
8. Valg af forretningsudvalg:
på valg: Karin Nederby (modtager genvalg)
9. Valg af håndboldudvalg:
på valg: Sanne Lilleholt (modtager genvalg)
på valg: Charlotte Hansen (modtager genvalg)
10. Valg af stævneudvalg
på valg: Ole Hansen
11. Valg af sponsorudvalg
på valg: Ove Frier
på valg: Erik Ellegård
12. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
13. Indkomne forslag
14. Eventuelt

Stævnefoto’s 2018

En dejlig håndbold weekend er gået og det er tid til at mindes.

Vi er meget taknemmelige over så mange gæstende hold og sponsorer, samarbejdspartnere samt en masse frivillige hænder har været med til at skabe endnu en dejlig weekend i håndboldens tegn, i Brørup.

Her er samlet et udpluk af de bedste foto’s fra det netop overståede stævne.

Vi ses til næste år – 5.-7. april 2019.

Find alle de flotte billeder her

 

 

Nyt spilletøj til U14 pigerne

Stor TAK til Bogholderihjørnet, Brørup for sponsorat af spillesæt til vort U14-pigehold.

Bagest fra venstre : Dorthe Ellegaard, Marianne B. Morthorst, Cecilie Nissen, Mie Jørgensen, Stine Stenager Petersen, Amalie Larsen, Simone Nissen, Clara Morsing, Mia Buchholz og Hanne Nielsen.
Forrest fra venstre : Julie Kjeldsen, Josefine Rasmussen, Caroline Rasmussen, Medina Huskanovic, Lærke B. Morthorst, Kirstine Ellegaard og Caroline Poulsen.
På billedet mangler : Ida Maack Ellegaard og Edina Andersen.

Opdatering træningstider

Da vi er blevet opmærksomme på, at håndbold, fodbold og gymnastik falder sammen for vores U6 spillere, har vi valgt at flytte træningstiden.

Vi udskyder starten til uge 40, så første træningsdag vil være lørdag den 7. oktober fra
kl. 9.00-10.30.
Der vil derefter være træning hver anden lørdag vinteren over.

Vi håber, at det vil gøre det lettere for jer, at få familielivet til at hænge sammen.