Klubbens historie

Foreningens historie:
(fortalt af tidligere mange-årrige formand Peder Pedersen, Hønborg, Nørbølling)

Protokollerne fra foreningernes første år er desværre brændt, men der findes en kassebog fra starten.

“Folding Sogns Ungdomsforening” blev stiftet d. 30. november 1918.

“Folding Gymnastikforening” eksisterede i 1922. Oprindelsen kendes ikke.

“Folding Sogns Ungdomsforening” og Folding Gymnastikforening” blev lagt sammen i 1943 og fik navnet Folding Ungdoms- og Gymnastikforening (Folding UG).

Folding Ungdoms- og Gymnastikforening blev d. 29. April 1991 lagt sammen med Brørup Gymnastikforenings Håndboldafdeling og kom herefter til at hedde “Folding-Brørup Håndboldklub”.

Håndboldklubbens hjemmebaner var Nørbølling Stadion og er idag stadigvæk Brørup Hallerne.

Folding UG’s primære formål har været gymnastik, håndbold, dilettant, juletræsfest, hyggeaftener med mere. Alle aktiviteter blev afviklet enten på Nørbølling Stadion eller i Nørbølling Forsamlingshus.

Ifølge kassebogen er der blevet spillet dilettant siden 1922 i Nørbølling og det gør man stadig. I 1985 gik foreningen sammen med Nørbølling Forsamlingshus og dannede “Nørbølling Amatørscene”, som nu tager sig af dilettant. Jeg gætter på, at der er spillet dilettant i over 80 år i træk i Nørbølling.

Foreningen havde hvert år en sommer udflugt (indtil sidst i 50érne). I mange år besøgte man en anden forening, hvor man spillede håndbold om eftermiddagen for at slutte af med dans om aftenen. Den gældende forening var så på besøg i Nørbølling til den årlige sportsfest. Og den årlige sportsfest var en stor begivenhed. Hver aften i løbet af ugen blev der spillet håndbold mod indbudte håndboldhold fra hele omegnen. I forsamlingshuset var der præmieskydning med rifler.
Der blev skudt ivrigt hver aften, især af mænd. Man sluttede af med omskydning om lørdagen.

Lørdagen var den store dag med finalekampe og der blev kæmpet om pokaler og faneplader i mange rækker hos både damer og herrer.

Det hele sluttede med dans i forsamlingshuset lørdag aften.

Nyere tid
I tresserne skete der store omvæltninger i klubben. Gymnastikken blev opgivet, så der nu kun var håndbold. Man startede dernæst badminton i skolens gymnastiksal; foreningen havde en del hold med i en badmintonturnering under De Danske Gymnastikforeninger. Aktiviteter så som juletræsfest, juleklip, fortælleaftener med mere ebbede efterhånden ud. Foreningens økonomi var i første omgang baseret på kontingent indtægt samt et par baller i Nørbølling Forsamlingshus i forbindelser med andre arrangementer.
Men med indendørs håndbold var der store udgifter til hal leje så foreningen måtte finde alternative indtægtskilder. Foreningens økonomi var ikke for god i starten af tresserne. Ballerne i forsamlingshuset gav underskud næsten hver gang – der var ikke spiritus bevilling i Nørbølling og så var det svært at få de unge til dans i Nørbølling.

Ballerne i Foldingbro
I 1965 besluttede man at prøve med offentlig bal på Kongeåkroen i Foldingbro. Og med 4-5 mand orkestre blev det efterhånden til et af de populæreste dansesteder her på egnen.
I slutningen af tresserne og i starten af halvfjerdserne var der mellem 300-400 gæste hver gang. Jo, der var liv og glade dage i Foldingbro når Folding UG holdt deres bal.
Sidst i halvfjerdserne gik man over til discotek, hvor man bl.a. i 1976 havde de populære radiofolk Christian Flagstad og Jørgen de Mylius som pladevendere. Men alt har jo en ende, også her begyndte det at gå ned at bakke.

Da Brørup Hallen nr. 2 blev bygget forsøgte man sig i 1976 med to baller. Siden 1978 har klubben afholdt 5-7 baller årligt i Brørup Hallerne.
Her var der plads til mange gæster, så man fik råd til orkestre og mange kendte kom til Brørup. Den største oplevelse var nok, da “Michael Learns to Rock” gæstede byen. Det skete i 1992 da gruppen lige var slået igennem og hallen var propfuld. Halballerne kører stadig, så de unge her fra egnen ikke skal udenbys for at more sig – og godt for det.

Udendørs håndbold
Foreningens første-herrehold var i midten af tresserne et at de stærkeste i Ribe Amt under DGI. Udendørs spillede det hold sig op fra serie 3 til Jyllandsserien, som var den højeste række udendørs. Holdet blev amtsmestre flere gange : i serie 3 i 1967, serie 2 i 1968 og serie 1 i 1970.
Efterhånden faldt interessen for udendørs håndbold – dog havde vi i starten af firserne drengehold som vandt flere amtsmesterskaber og deltog ved danmarksmesterskabet 2 gange med en 2. plads som bedste resultat. Der bliver dog stadig spillet udendørs håndbold på Nørbølling om sommeren.

Omklædningsfaciliteter
1966 blev der i forbindelse med restaureringen af Nørbølling Forsamlingshus lavet to omklædningsrum. I 1982 byggede Foreningen et klubhus i anlægget nord for håndboldbanerne, Bromindevej 12.
Klubhuset blev en selvejende institution under navnet “Nørbølling Klubhus”. Folding Ungdoms- og gymnastikforening besætter tre ud af fem bestyrelsesposter.

Økonomi
For at undgå at medllemmer skulle betale skyhøje kontingenter har klubben gennem tiden forsøgt at skaffet penge på anden vis. Jeg vil her blot nævne nogle af dem : Samarbejde med Brørup Sparekasse, samarbejde med OK Benzin, Lotteri “Køb en nøgle til 100 kr. og vind en bil”, halballer og præmiespil.

I 1995 overtog klubben bankospillet i Brørup Hallen efter BGF. Efter et par magre år har det siden givet pænt overskud. Det er især tidligere bestyrelsesmedlemmer og andre med tilknytning til klubben, der arrangerer bankospillet hver torsdag i Brørup Hallen.

Overskuddet går især til aktiviteter, som moderklubben ikke har råd til, bl.a. en årlig tur for klubbens trænere og ledere, måske i form af en tur til en ligaklub, samt en tur for ungdomsspillere til en turnering i udlandet.

Klubbens målsætning
Klubben har altid set det som sit vigtigste mål, at give børn og unge en dejlig oplevelse ved at spille håndbold. Det resulterede da også i, at Jydsk Håndbold Forbund i 2003, udnævnte klubben til den mest børnevenlige klub i Jylland.