Bestyrelse og udvalg

Folding Brørup HK’s forretningsudvalg:

Formand, Heidi Højrup
Mobil 24813736, email: heidihojrup@gmail.com

Næstformand/Sekretær, Kirsten Jørgensen
Mobil 23418363, email: 6650kirsten.joergensen@gmail.com

Kasserer, Karin Nederby
Mobil 61764725, email: nederby5@gmail.com

Sammen med formændene for nedenstående udvalg, danner ovenstående Folding-Brørup HK’s bestyrelse.

Håndboldudvalg:
Formand, Majbritt Povlsen
Mobil 22 92 05 43, email: fbhkpost@gmail.com

Næstformand, Sanne Lilleholt
Mobil 40464959, email: lilleholtsanne@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Søren Povlsen, Mobil 40458909, email: s.povlsen@hotmail.com
Charlotte Hansen, Mobil 26822572, email: l007@stofanet.dk
Gitte Mathea Thoning, mobil 22354116, email: gittedanicca@gmail.com

Kristina Rathcke, mobil 42910935, email: Kristinaheil87@gmail.com 

Stævneudvalg:
Ole Hansen, Mobil 31688863, email: ole.hansen25@skolekom.dk
Per H. Jensen, Mobil 21642724, email: hanel@stofanet.dk

Sponsorudvalg
Ove Frier,  Mobil 20461378, email: ove-frier@hotmail.com
Steen Juul Sørensen, Mobil 61241373, email: fam.sorensen@stofanet.dk
Erik Ellegaard, Mobil 23255358, email:  ellegaard.erik@gmail.com
Peter Knudsen, Mobil 20220578, email: pk@snedkergarden.dk

Bankoudvalg:
Formand, Jette Jespersen
Mobil 61603168, email: henning.jespersen@stofanet.dk

Næstformand, Lilly Nissen
Mobil 20973018, email: lbnissen@stofanet.dk

Kasserer, Erik Clausen
Mobil 40142927, email: erikclausen99@gmail.com

Sekretær, Ove Frier
Mobil 20461378, email: ove-frier@hotmail.com

Indkøbschef, Mary Knudsen
Telefon 75382317, email mary-jens@live.dk
Jens Knudsen, telefon 21484046, email: mary-jens@live.dk

Personale, Karen Knudsen
Telefon 75383332, email:  
kk39@stofanet.dk