Bestyrelse og udvalg

Folding Brørup HK’s forretningsudvalg:

Formand, Steffen Rathcke
Mobil 40 33 38 62, email: steffen.rathcke@gmail.com

Næstformand/Sekretær, Henrik Hjorth
Mobil 50 43 52 06, email:hh@midspar.dk

Bestyrelsesmedlem, Ninna Gadegaard Majland
Email: ninna.gadegaard@gmail.com

Kasserer, Steffen Rathcke
Mobil 40 33 38 62, email: steffen.rathcke@gmail.com

Sammen med formændene for nedenstående udvalg, danner ovenstående Folding-Brørup HK’s bestyrelse.

Håndboldudvalg:
Formand, Kristina Rathcke
Mobil 42 91 09 35, email: Kristinaheil87@gmail.com 

Næstformand, Henrik Iversen
Mobil 20 94 53 59

Medlem
Kristina Rathcke, mobil 42 91 09 35, email: Kristinaheil87@gmail.com 
Henrik Hjorth, mobil 50 43 52 06, email: hh@midspar.dk
Steffen Rathcke, mobil 40 33 38 62, email: steffen.rathcke@gmail.com 

Sponsorudvalg
Ove Frier,  Mobil 20461378, email: ove-frier@hotmail.com
Tina Rasmussen, Mobil 22 82 43 19, email: speedy_rasmussen@hotmail.com 
Peter Knudsen, Mobil 20220578, email: pk@snedkergarden.dk

Bankoudvalg:
Formand, Jette Jespersen
Mobil 61603168, email: henning.jespersen@stofanet.dk

Næstformand, Lilly Nissen
Mobil 20973018, email: lbnissen@stofanet.dk

Kasserer, Ove Frier
Mobil 20461378, email: ove-frier@hotmail.com

Indkøbschef, Mary Knudsen
Telefon 75382317, email mary-jens@live.dk
Jens Knudsen, telefon 21484046, email: mary-jens@live.dk

Personale, Karen Knudsen
Telefon 75383332, email:  
kk39@stofanet.dk