Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Generalforsamling 27/5-2024

Vær med til at støtte op om klubben, og mød op til årets generalforsamling d. 27/5-2024. kl. 19.00

Klubben servere franskbrødsmadder, øl/vand og kage

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Valg af ordstyrer og skrift fører
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
4. Håndboldudvalget aflægger beretning
5. Stævneudvalget aflægger beretning
6. Sponsorudvalget aflægger beretning
7. Bankoudvalget aflægge beretning
8. Valg af forretningsudvalg
9. Valg af håndboldudvalg
10. Valg af stævneudvalg
11. Valg af sponsorudvalg
12. Valg af 1 revisor og revisor suppleant
13. Indkomne forslag
14. Eventuelt

Facebook