Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00
          i Brørup Hallernes mødelokale.

På bestyrelsens vegne
Heidi Højrup, formand

DAGSORDEN :

1. Valg af ordstyrer og skriftfører
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
4. Håndboldudvalget aflægger beretning
5. Stævneudvalget aflægger beretning
6. Sponsorudvalget aflægger beretning
7. Bankoudvalget aflægger beretning
8. Valg af forretningsudvalg:
på valg: Karin Nederby (modtager genvalg)
9. Valg af håndboldudvalg:
på valg: Sanne Lilleholt (modtager genvalg)
på valg: Charlotte Hansen (modtager genvalg)
10. Valg af stævneudvalg
på valg: Ole Hansen
11. Valg af sponsorudvalg
på valg: Ove Frier
på valg: Erik Ellegård
12. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
13. Indkomne forslag
14. Eventuelt

Facebook

Stævnefoto’s 2018

En dejlig håndbold weekend er gået og det er tid til at mindes.

Vi er meget taknemmelige over så mange gæstende hold og sponsorer, samarbejdspartnere samt en masse frivillige hænder har været med til at skabe endnu en dejlig weekend i håndboldens tegn, i Brørup.

Her er samlet et udpluk af de bedste foto’s fra det netop overståede stævne.

Vi ses til næste år – 5.-7. april 2019.

Find alle de flotte billeder her

 

 

Facebook