Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00
          i Brørup Hallernes mødelokale.

På bestyrelsens vegne
Heidi Højrup, formand

DAGSORDEN :

1. Valg af ordstyrer og skriftfører
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
4. Håndboldudvalget aflægger beretning
5. Stævneudvalget aflægger beretning
6. Sponsorudvalget aflægger beretning
7. Bankoudvalget aflægger beretning
8. Valg af forretningsudvalg:
på valg: Karin Nederby (modtager genvalg)
9. Valg af håndboldudvalg:
på valg: Sanne Lilleholt (modtager genvalg)
på valg: Charlotte Hansen (modtager genvalg)
10. Valg af stævneudvalg
på valg: Ole Hansen
11. Valg af sponsorudvalg
på valg: Ove Frier
på valg: Erik Ellegård
12. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
13. Indkomne forslag
14. Eventuelt

Facebook